Norengana zuzendu nahi duzu? Ba gu bere hizkuntzan mintzatuko gatzaio.